Apa Itu Wahabi ? Pembahasan dan Fakta Sebenarnya

Apa Itu Wahabi ? Pembahasan dan Fakta Sebenarnya

Banyak orang yang menjuluki “Wahabi” kepada orang yang melanggar kepercayaan, tradisi, dan perkara-perkara baru dalam beribadah, meskipun apa yang mereka percaya itu bertentangan dengan Al Qur’an dan hadits sahih. Mereka sangat keras mengahdang dakwah tauhid. Pengertian Wahabi Para musuh tauhid memberikan julukan wahabi kepada orang yang senantiasa mengesakan Allah, dan nisbat kepada Muhammad bin Abdul …

Continue reading →